Lejebetingelser

Feriehuset må maximalt beboes af 10 personer

Der må ikke opstilles telte eller campingvogne på feriehusets grund.

Der må ikke medbringes husdyr.

Betaling:

1. Rate: 20% af lejen ved bestilling. Udlejer forbeholder sig retten til at aflyse aftalen indtil 1 rate er modtaget

2. Rate: Resterende leje betales senest ved lejemålets start.

Lejemålet starter kl. 15.00 på ankomstdagen og slutter kl. 10.00 på afrejsedagen.

Såfremt der skulle opstå mangler eller fejl, så kontakt straks Lene Nørkjær Nielsen (+45 20888790)
Vi ønsker altid at kunne yde vores lejere velkomne til et ryddeligt, præsentabelt og ikke mindst rengjort sommerhus. Rengøring er derfor obligatorisk og afregnes kontant med – Dkr. 750.00

Ved afrejse skal huset være redeligt og præsentabelt. Køkkengrej, havemøbler, gril mm. Skal være rengjort og placeret som ved ankomst. En standardrengøring er nomineret til 2,5 timer. Hvis lejer efterlader huset i en stand, der kræver yderligere rengøring vil dette blive foretaget for lejers regning.

I tilfælde af force majeure som krig og epidemiske sygdomme har udlejer ret til at ophæve lejeaftalen. I tilfælde af brandskade, vandskade, tyveri, hærværk eller andet som umuliggør udlejning af huset har udlejer ret til at ophæve at ophæve lejeaftalen. I så fald skal udlejer returnere modtagne betalinger. Lejer har ikke krav på yderligere kompensation.

El forbrug afregnes med 3,00 Dkr. pr Kw/h.

Booking: Lene Nørkjær Nielsen – +45 20888790 – e-mail: Lenenoerkjaer@gmail.com.

Das Ferienhaus ist für maximal 10 Personen

Es darf nicht sein Zelt oder Wohnwagen an.

Bringen Sie keine Haustiere

Zahlung:

1. Bewerten Sie: 20% im Voraus angeben. Vermieter behält sich das Recht zum Rücktritt vom Vertrag bis zum 1. Tranche erhalten

2. Preis: Verbleibende Miete des Mietverhältnisses gezahlt.

Der Mietvertrag beginnt am. 15.00 Uhr Ankunft und endend an. 10.00 Uhr am Tag der Abreise.

Sollte es irgendwelche Defekte oder Fehler sein, kontaktieren Sie bitte sofort Lene Nørkjær Nielsen (+45 20888790)

Wir wollen immer bieten unseren Mietern erlaubt eine saubere, vorzeigbare und nicht zuletzt gereinigt Hütte. Reinigung ist daher zwingend und Cash-ständiger – Dkr. 750.00
Am Abreisetag muss das Haus recht und vorzeigbar. Küchengeräte, Gartenmöbel, Grill mm. Müssen gereinigt werden und gelegt werden bei der Ankunft. Ein Standard-Reinigung ist für 2,5 Stunden nominiert. Wenn der Mieter das Haus verlässt in einem Zustand, zusätzliche Reinigung erfordert, wird diese auf Kosten des Mieters vorgenommen werden.

Im Falle von höherer Gewalt wie Krieg und Seuchen Vermieter hat das Recht, den Mietvertrag zu kündigen. Bei Brandschäden, Wasserschäden, Diebstahl, Vandalismus oder andere Dinge verhindert Mietwohnungen Vermieter hat das Recht auf Abbrechen, um den Mietvertrag zu kündigen. In diesem Fall den Vermieter zur Erstattung von Zahlungen erhalten. Der Mieter ist nicht auf zusätzliche Entschädigung berechtigt.